Técniques frigorífiques

Les aplicacions de les nostres tècniques frigorífiques comprenen camps molt diversos, d'entre els que destaquem la vinicultura i la indústria:

APLICACIONS A LA VINICULTURA:
- Control de fermentació
- Estabilització
- Envelliment
- Champanyització
- Múltiples aplicacions d'elaboració


APLICACIONS A LA INDÚSTRIA:
- Industries Químiques
- Farmaceutiques
- Galvàniques
- Anoditzats
- Plàstics, etc.
- Refrigeració de líquids
- Condensació de gassos
- Processos de deshidratament
- Congelació

Técnicas frigoríficas

Frío industrial

Aplicaciones del frío para la industria